Ładowanie strony
WYPEŁNIJ FORMULARZA ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSU

Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Kurs na instruktora nauki jazdy

NAJBLIŻSZY TERMIN

Brak terminu

Inne terminy
CENNIK

1900 zł
+ 700 zł Szkolenie w ODTJ
+ 1300 zł dopłata dla kat. D
+ 1100 zł dopłata dla kat. C
+ 1100 zł dopłata dla kat. A

Zapłać za kurs
DOKUMENTY DO PORBRANIA
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Cena obowiązuje osoby, które nie są instruktorami w żadnej kategorii prawa jazdy.
Szkolenie w ODTJ jest obowiązkowe (w związku z nową ustawą o ruchu drogowym z dnia 19.01.2013 r.) i obejmuje 5 godz. zajęć praktycznych i 2 godz. zajęć teoretycznych.

NOWOŚĆ !!! Uczestnicy kursu, po zdaniu egzaminu państwowego zatrudniając się w naszej firmie otrzymają zwrot za połowę kursu (więcej informacji 71-336-78-08).Kurs na instruktora nauki jazdy

Charakterystyka uczestnika kursu:

 • posiadać, przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A lub B,
 • posiadać, przez okres co najmniej 1 roku uprawnienia do kierowania pojazdami o wybranym rozszerzeniu oraz minimum 3 lata praktyki w zawodzie instrukotra na kat. B,
 • przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem przed rozpoczęciem kursu,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem przed rozpoczęciem kursu,
 • zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Więcej o kursie na instruktora nauki jazdy:

 • Zajęcia z pierwszej pomocy GRATIS na miejscu, w naszej sali wykładowej,
 • Ćwiczenia na fantomie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod nadzorem ratownika medycznego GRATIS na miejscu, w naszej sali wykładowej,
 • Zajęcia z psychologiem GRATIS w trakcie szkolenia,
 • kurs teoretyczny trwa przez pierwsze 2 tygodnie od poniedziałku do środy od 16 00 do 19 30,
 • kolejne zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00,
 • zajęcia praktyczne odbywają się codziennie od 6/7.00 do 22.00 łącznie z sobotami i niedzielami.